XÂY DỰNG PHÒNG MARKETING 4.0 BÀI BẢN

Khi kinh doanh, bất kỳ một mặt hàng nào bạn cũng cần phải có một kế hoạch cụ thể và chi tiết cho từng giai đoạn một. Để từ đó làm tiền đề cho sự phát triển về sau

Xây dựng phòng Marketing bài bản

Mọi doanh nghiệp đều cần có phòng Marketing, nơi xây dựng hình ảnh thương hiệu và giúp khách hàng tiềm năng quan tâm đến sản phẩm dịch vụ của bạn. Tuy vậy, xây dựng phòng Marketing không hề dễ dàng vì đòi hỏi chuyên môn cao với chi phí lớn.

Smartlinks cung cấp xây dựng gói giải pháp Outsource Marketing, giúp bạn có hoạt động marketing bài bản riêng cho từng doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp với chi phí vô cùng hiệu quả.

  • Nghiên cứu chân dung khách hàng mục tiêu
  • Xác định sự phù hợp của sản phẩm cho từ loại khách hàng
  • Xây dựng điểm khác biệt của sản phẩm (USP)
  • Xây dựng thông diêp của chiến dịch marketing
  • Xây dựng kế hoạch Digital Marketing cụ thể trong 3 tháng
  • Triển khai truyền thông quảng cáo đa kênh

Hoạt động phòng marketing online

Smartlinks tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp như một phòng ban trực thuộc, mọi kết quả đều được báo cáo đầy đủ cho cấp quản lý. Doanh nghiệp vừa tiết kiệm chi phí nhân sự nhưng vẫn có được phòng Marketing chuyên nghiệp