Marketing tổng thể

Một chiến lược rõ ràng và định hướng giúp doanh nghiệp đạt được những mục tiêu mong muốn trong việc bán sản phẩm/dịch vụ

LÀM THẾ NÀO ĐỂ THU HÚT KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG?

Huấn luyện khách hàng, dẫn dắt họ theo con đường đã được doanh nghiệp định sẵn, đưa họ tới gần hơn tới bước mua hàng hóa/dịch vụ của bạn

1. Thu hút sự chú ý

Chuyển biến từ khách hàng không có nhu cầu đến dần quan tâm đến sản phẩm/dịch vụ

2. Tạo sự thích thú

Nhấm mạnh tại sao khách hàng phải sử dụng sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp

3. Khơi gợi sự mong muốn

Tung ra những chương trình, sự kiện thúc đẩy hành vi mua hàng từ khách hàng

4. Hành động

Chốt sale khi có khách hàng liên hệ

Một chiến lược tổng thể hay giúp bạn kiểm soát và thu hút được nhiều khách hàng tiềm năng

Cách Smartlinks triển khai Marketing tổng thể

Để đạt được một mục tiêu trong chiến dịch marketing cần phải có chiến lược rõ ràng và đo đếm được

Trao đổi mong muốn đạt được

Kế hoạch ngắn hạn hay dài hạn phụ thuộc mục tiêu mong muốn của doanh nghiệp

Lập kế hoạch chiến lược

Nghiên cứu hiện trang doanh nghiệp, tối ưu nội dung và chọn kênh quảng cáo phù hợp

Triển khai và đo lường

Triển khai kế hoạch trên kênh phân phối, theo dõi hiệu suất đạt được

Đánh giá và mở rộng

Đánh giá lại kết quả đã triển khai, tối ưu hóa mở rộng chiến dịch