LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH BÀI BẢN A-Z

Khi kinh doanh, bất kỳ một mặt hàng nào bạn cũng cần phải có một kế hoạch cụ thể và chi tiết cho từng giai đoạn một. Để từ đó làm tiền đề cho sự phát triển về sau
Có 100 công ty, thì sẽ 90 công ty phá sản trong 1 năm. Và chỉ có 1 công ty hoạt động trong 5 năm
Nguyên nhân chính là chưa có kế hoạch kinh doanh rõ ràng, không quản trị được tài chính, dòng tiền yếu kém.

“Khi kinh doanh, bất kỳ một mặt hàng nào bạn cũng cần phải có một kế hoạch cụ thể và chi tiết cho từng giai đoạn một. Để từ đó làm tiền đề cho sự phát triển về sau.”

LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH BÀI BẢN A-Z

There are many variations of lorem passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined.

Đánh giá tổng quan thị trường của lĩnh vực kinh doanh

There are many variations of lorem goe spassages of Lorem Ipsum available.

Tổng quan được mô hình và dự án kinh doanh

There are many variations of lorem goe spassages of Lorem Ipsum available.

Phân tích và dự đoán tài chính trong tương lai

There are many variations of lorem goe spassages of Lorem Ipsum available.

Đánh giá dự án khả thi

There are many variations of lorem goe spassages of Lorem Ipsum available.

Lợi ích của kế hoạch kinh doanh

 • Thu hút nhà đầu tư quan tâm và hợp tác
 • Xác định cột mốc quan trọng
 • Xác định mức chi phí cần bỏ ra,mô phỏng được mô hình kinh doanh
 • Hình dung được các đường đi nước bước và dễ dàng quản lý hơn
 • Giảm thiểu rủi ro, hao hụt về chi phí
 • Định hướng được mức độ khả thi của dự án
 • Phân chia đúng trách nhiệm của từng nhân viên
 • Tìm được nhiêu ý tưởng độc đáo
 • Định giá được sản phẩm bạn đang kinh doanh
 • Dự báo được tình hình tài chính trong 5 năm
 • Giám sát các hoạt động kinh doanh
 • Lôi cuốn được đối tác tiềm năng cùng hợp tác
 • Bàn giao và hỗ trợ bám sát theo kế hoạch

Lập kế hoạch kinh doanh

Phí dịch vụ: 20.000.000VND

(hoàn thành trong 3 tuần)