Boost your business by our company

Nghiên cứu thị trường

Chúng tôi nghiên cứu thị trường lĩnh vực bạn đang kinh doanh

Tư Vấn Giải Pháp Marketing

Cải tiến hoặc đưa ra giải pháp marketing mới hiệu quả

Phân Tích Dữ Liệu Trực Tuyến

Phân tích cách khách hàng tiếp cận doanh nghiệp của bạn hiện tại

10 Năm

Kinh Nghiệm

Smartlinks cung cấp cho doanh nghiệp giải pháp tốt nhất

Dẫn dắt khách hàng đi theo con đường Doanh Nghiệp mong muốn
Smartlinks cung cấp giải pháp marketing hiệu quả cho từng doanh nghiệp. Phù hợp với mức ngân sách, đo lường được kết quả

4 bước để xây dựng một chiến dịch marketing hiệu quả

Xây dựng chiến lược đòi hỏi phải nắm rõ thị trường và mục tiêu sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp đang nhắm đến, nên cần phải có lộ trình rõ ràng

1

Nghiên cứu hiện trạng

2

Đưa ra giải pháp

3

Triển khai và tối ưu hóa

4

Tiếp cận chính xác khách hàng
Chúng tôi là Smartlinks. Chuyên về giải pháp Digital Marketing

Tổng hợp các dịch vụ Smartlinks đang triển khai

Đây là những dịch vụ chính phục vụ cho doanh nghiệp chinh phục khách hàng trên môi trường internet

Marketing Tổng Thể

Thu hút khách hàng tiềm năng theo mô hình AIDA

Google Ads

Sử dụng sức mạnh của công cụ tìm kiếm và hiển thị trên nền tảng Google

Lập kế hoạch kinh doanh A-Z

Định hình chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp trong 5 năm tới

Facebook Ads

Sử dụng mạng xã hội thu hút khách hàng từ chưa có nhu cầu thành khách hàng tiềm năng tương lai

Thiết kế Website

Website chuẩn SEO và phù hợp với sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp

Xây dựng phòng Marketing 4.0

Phòng Marketing 4.0 thuê ngoài giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí và nhân sự

TẠI SAO CHỌN SMARTLINKS

Chuyên gia phân tích dữ liệu

Smartlinks có đội ngũ chuyên gia phân tích thị trường và dữ liệu chuyên nghiệp, đánh giá đúng hiện trang của doanh nghiệp

Chuyên gia phân tích dữ liệu

Smartlinks có đội ngũ chuyên gia phân tích thị trường và dữ liệu chuyên nghiệp, đánh giá đúng hiện trang của doanh nghiệp

Chuyên gia phân tích dữ liệu

Smartlinks có đội ngũ chuyên gia phân tích thị trường và dữ liệu chuyên nghiệp, đánh giá đúng hiện trang của doanh nghiệp

Chuyên gia phân tích dữ liệu

Smartlinks có đội ngũ chuyên gia phân tích thị trường và dữ liệu chuyên nghiệp, đánh giá đúng hiện trang của doanh nghiệp

Chuyên gia phân tích dữ liệu

Smartlinks có đội ngũ chuyên gia phân tích thị trường và dữ liệu chuyên nghiệp, đánh giá đúng hiện trang của doanh nghiệp

Chuyên gia phân tích dữ liệu

Smartlinks có đội ngũ chuyên gia phân tích thị trường và dữ liệu chuyên nghiệp, đánh giá đúng hiện trang của doanh nghiệp

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Một vài đánh giá của của khách hàng

Đây là những khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ của Smartlinks